รับสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ jig and fixture mechanism ต่าง ๆ ตลอดจนถึงเครื่องจักรกลที่อยู่ในสายการผลิต

ระบบออโตเมชั่น งานสั่งทำตามแบบตามความต้องการของลูกค้า  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

Bring machines and jigs leads to

innovation and new technology

Automatic Machines / Machine

เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดอุตสาหกรรม ทาง JCM มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการผลิตเครื่องจักร ทั้งแบบ Automatic และ Semi Automatic เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานให้สูงขึ้น ลดต้นทุน ลดทรัพยากร เพิ่มความรวดเร็ว แม่นยำ ในการทำงานแต่ละกระบวนการผลิต หรือตรวจสอบงานของลูกค้าภายใต้เงื่อนใขและความสอดคล้องของการออกแบบที่เป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้อง เหมาะสม

และความพึงพอใจของลูกค้า เช่น เครื่องม้วนลวด ซึ่งเคยผลิตงานได้ครั้งละ 1 โมเดล เปลี่ยนจิ๊กทุกครั้ง เมื่อเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักร Automatic จะสามารถเปลี่ยนรุ่นได้เพียงแค่กดปุ่ม มีความเที่ยงตรงสูง แม่นยำ ลดเวลาการ set up machine ลงไปได้มาก เป็นการเพิ่มผลผลิตได้สูงมาก

Jig / Fixture

เป็นอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามแบบ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิต ยืดอายุเครื่องจักร  ลดเวลาการทำงาน เพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น เช่น Welding Jig / Assy Jig / Water leak Jig / Air leak jig / Jig Check  และอื่นๆ

Mechanics Part (Lathe / Milling / CNC)

ชิ้นส่วน/อุปกรณ์/อะไหล่ ที่ใช้ในการประกอบชิ้นงาน หรือใช้ผลิต jig/fixture  สามารถทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ หรือ ให้ทาง JCM ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ ด้วยกระบวนการ การผลิต โดย การ CNC / Milling / กลึง / เจียร / เชื่อม / พับ และอื่น ๆ ให้เหมาะสม

โดยวัสดุ ที่ใช้ผลิตจะเป็น เหล็ก / เหล็กพิเศษ / อลูมิเนียม / ทองเหลือง / ทองแดง / Pom / MY Nylon / Back Elite และอื่น ๆตามความเหมาะสม ของงานนั้น ๆ

Urethane (Mold & ชิ้นงาน)

JCM  สามารถออกแบบ Mold และหล่อชิ้นงาน Urethane ทั้งแบบสีธรรมชาติ และ และผสมสี เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานของลูกค้า

ตั้งแต่ค่าความแข็ง ที่ 30-90 Shore

Laser / Bending / Shime

JCM สามารถออกแบบ และผลิตชิ้นงาน ประเภท งาน shime plate  / งานแหวน / แผ่นรอง / งานพับ / งานเชื่อมชิ้นงาน เพื่อไปใช้ในการประกอบ ยึดจับ หรือทำ Jig / Fixture ได้ ด้วยเครื่อง Laser และ Water Jet ทั้งนี้วัสดุที่สามารถผลิตได้ คือ เหล็ก / SUS / Aluminium หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน