เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

let's talk

JCM

Jiratheep Central Mechanics Co., Ltd.

บริษัท จิรทีปต์ เซ็นทรัล แมคคานิคส์ จำกัด

ได้ก่อตั้งขี้น เมื่อ ค.ศ. 2012 จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นคิดค้นการแก้ปัญหา เรื่องการออกแบบ และผลิต jig and fixture mechanism ต่าง ๆ ตลอดจนถึงเครื่องจักรกลที่อยู่ในสายการผลิต ระบบออโตเมชั่น งานสั่งทำตามแบบตามความต้องการของลูกค้า  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

Established :  May 2012

Registered Capital :  1,000,000.- Baht

Ask Us Anything. anytime.

ติดต่อสอบถาม หรือฝากข้อความถึงเราได้เลยค่ะ